+66 625156262, +66 2147 5804
เราเป็นที่ปรึกษาด้านการ...
ภารกิจ เรามีภารกิจที่จะ...

ทำไมต้องไปเรียนภาษาอังกฤษไกลถึงต่างประเทศ

นานาเหตุผล แต่เท่าที่เราเห็นการเรียนการสอนในเมืองไทยมันยังไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถใช้งานได้ แล้วทำไมต้องไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

การจะเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ต้องรู้วัตถุประสงค์ของตนเองก่อน เช่น อยากเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ หรือเพื่อศึกษาต่อ หรือเพื่อการประกอบอาชีพ

จะเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร

สถาบันการสอนภาษาอังกฤษมีอยู่มากมายทั่วโลก แล้วจะเลือกคัดสรรกันอย่างไรดี